Rekisteriseloste

 

REKISTERISELOSTE

Henkilötietolain (523/1999) 10§:n mukainen rekisteriseloste.


REKISTERINPITÄJÄ

Satapiikki Pro Oy (Y-tunnus: 2082108-4)

Virkajärventie 13

42199 Jämsä


REKISTERIASIOITA HOITAVA HENKILÖ

Jari Värelä

Puhelin +358 400 202019

Sähköposti  info@satapiikki.fi


REKISTERIN NIMI

Satapiikki Pro Oy:n asiakasrekisteri


REKISTERIN PITÄMISEN PERUSTE

Henkilö on rekisteröitynyt Satapiikki Pro Oy:n asiakkaaksi. 


REKISTERIN KÄYTTÖTARKOITUS

Rekisterin käyttötarkoitus on Satapiikki Pro Oy:n asiakasrekisterin ylläpitäminen sekä asiakkaiden tilausten arkistointi ja käsittely. Rekisteriä käytetään myös kadonneiden pakettien seurantaan. Tietoja voidaan käyttää Satapiikki Pro Oy:n toiminnan kehittämiseen liittyen ja tilastollisiin tarkoituksiin. Henkilötietoja käsitellään henkilötietolain sallimissa ja edellyttämissä rajoissa. Rekisterin tietoja voidaan käyttää Satapiikki Pro Oy:n omissa rekistereissä mainonnan kohdistamiseen luovuttamatta henkilötietoja ulkopuolisille tahoille. Satapiikki Pro Oy saattaa käyttää asiakas- ja palvelusuhteen ylläpitämiseen yhteistyökumppaneita. Osa rekisteritiedoista saatetaan siirtää yhteistyökumppanin palvelimille teknisten vaatimusten vuoksi. Tietoja käsitellään ainoastaan Satapiikki Pro Oy:n asiakassuhteen ylläpitämiseen teknisten rajapintojen kautta Satapiikki Pro Oy:llä on oikeus julkaista asiakasrekisterin sisältämät tiedot sähköisenä tai kirjallisena luettelona, ellei asiakas sitä erityisesti kiellä. Luettelolla tarkoitetaan esim. postitustarroja suoramainoksiin. Asiakkaalla on oikeus kieltää tietojen julkaiseminen ilmoittamalla siitä Satapiikki Pro Oy:n rekisterinhoitajalle.


REKISTERIN SISÄLTÄMÄT TIEDOT

Henkilörekisteri sisältää seuraavia tietoja: Henkilön etu- ja sukunimi Sähköpostiosoite Postiosoite Puhelinnumero Tiedot käsitellyistä tilauksista Tilausten Matkahuollon seurantatiedot


TIETOJEN LUOVUTUS

Tietoja ei luovuteta Satapiikki Pro Oy:n ulkopuolelle. Henkilötietoja ei siirretä Euroopan Unionin ulkopuolelle, ellei se ole Satapiikki Pro Oy:n tai sen yhteistyökumppanin teknisen toteutuksen varmistamiseksi tarpeellista. Rekisteröityneen henkilötiedot hävitetään käyttäjän pyynnöstä.


REKISTERIN SUOJAUS

Rekisteriä ei luovuteta sivullisille. Rekisterin käyttöoikeus edellyttää Satapiikki Pro Oy:n sisäisen verkon käyttäjäoikeuksia. Rekisteri sijaitsee DataCenter Finlandin salasanasuojatulla palvelimella.